Acasa

novaci_01

Oraşul Novaci, judeţul Gorj este o veche  aşezare umană, atestată în pagini de istorie şi de legendă, situată la poalele munţilor Parâng, la o altitudine de 600 m, aproape de izvoarele râului Gilort, la o distanta de 45 km spre N-E de municipiul Târgu -Jiu, reşedinţa judeţului Gorj, unde se înalţă magnificele sculpturi ale lui Brâncuşi.
Populaţie : 6105 locuitori
Densitate : 25 loc./km²

Deşi vechimea sa este atestata printr-un document datând din 1502, Novaciul este o aşezare umana mult mai veche, din timpul dacilor şi romanilor, aşa cum rezultă din toponimii şi vestigii istorice care întăresc aceasta afirmaţie.

Poposind aici, veţi respira aerul curat al unei zone montane nepoluate şi vă veţi răcori sufletul cu apa rece ca gheata a râului Gilort. Novaciul este locul unde păstoritul, una dintre cele mai vechi îndeletniciri din istoria omenirii, a fost transmis din tata în fiu. Păstrând străvechea ocupaţie a poporului român, Novaciul se înscrie la loc de cinste pe coordonatele culturii şi civilizaţiei culturale de tip pastoral din ţara noastră. Prin valenţele sale economice, sociale si culturale, localitatea Novaci a fost şi rămâne pentru locuitorii din împrejurimi un centru administrativ cu largi rezonanţe. Mulţi dintre localnici au păstrat cu sfinţenie păstoritul, cu importantă covârşitoare pentru întărirea etnicităţii si unicităţii noastre.

Meleagurile acestea ale Novaciului, străjuite la miazănoapte de cununa munţilor,  la miazăzi deschizându-se spre imensităţile şesurilor, reprezintă tărâmul de vis unde trăiesc elevii şcolii noastre, moştenitori ai culturii şi civilizaţiei specifice nordului Olteniei.

De-a lungul zecilor de ani, de la apariţia primei şcoli novăcene semnalate documentar în anul 1835 şi până în prezent  slujitorii şcolii i-au ajutat pe novăceni să dobândească o identitate proprie. Şcoala despre care vorbim era situată în zona cunoscută mai târziu sub denumirea de  „Şcoala  din Deal” situată pe terenul unde acum funcţionează Clubul Elevilor Novaci. Aici învăţau carte copii de pe Valea Gilortului şi din Ungureni.La această şcoală  a făcut clasele primare viitorul fruntaş al  satului din acea vreme, Alexandru Roibu din Dumbravă, membru în Divanul Adhoc din Ţara Românească  în anul 1859.     După anul 1864 în Novaci au apărut şcoli mai mici  situate în Hirişeştişi Pociovaliştea, sate ce compun actualul oraş Novaci. În anul 1913 la şcolile din  Novaci erau patru posturi de învǎţǎtori .
La 16 septembrie 1916, în timpul Primului război mondial s-a pus piatra fundamentalǎ a unui local de şcoalǎ la Novaci, clǎdire ce se va termina în 1933.  Este vorba despre corpul vechi al  şcolii unde învaţă copiii novăcenilor în zilele noastre, situat pe strada Eroilor în apropierea monumentului ridicat în cinstea eroilor novăceni morţi pentru apăraea pământului străbun.           În anul 1938 în salile de clasă ale scolii invatau 48 de elevi.  Şcoala veche la vremea ei era o “adevǎratǎ perlǎ “ între celelalte şcoli din regiune.  Sculpturile realizate de  maestrul sculptor novăcean Nicolae Ciorogaru în perioada cât localul amintit a găzduit Şcoala de Meserii Novaci au oferit şcolii o ţinută aparte, rar întâlnită în zonă.  O parte a acestor sculpturi există şi astăzi spre mândria slujitorilor şcolii iubitori ai artei populare locale şi poartă sigla „SPN 1926”.
În anul 1 970 în  aceeaşi curte se construieşte o nouǎ şcoalǎ  prin muncǎ voluntarǎ fiind vorba de corpul nou al şcolii de azi. Acest local s-a inaugurat în 1 977 . Zestrea şcolii s-a îmbogǎţit continuu prin reînnoirea mobilierului, dotarea cu material didactic şi calculatoare.          Aducţiunea apei în curtea şcolii a fost fǎcutǎ în 1 969 iar în 1978 s-a realizat încǎlzirea cu combustibil lichid.  În anii 2 007 , 2009 s-a îmbunătătit sistemul de încǎlzirea  al şcolii prin construcţia a 2 centrale pe combustibil solid.

Şcoala Gimnazială Novaci dispune de 19 săli de clasă, de două puncte sanitare situate în interiorul clădirilor, de teren şi  sală de sport, bibliotecă şi  o curte exterioară extrem de generoasă cu părculeţ şi spaţiu de joacă pentru elevi.

Principalele puncte de atracţie turistică din împrejurimi: